Image is not available
Image is not available

Фондација за младе таленте града Београдарасписује Конкурс за доделу новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа са седиштем на територији града Београда у 2019. години ради:

 - набавке неопходне опреме која омогућава даље неговање талента.

Фондација за младе таленте града Београда на основу Одлуке Управног одбора о расподели новчаних средстава по категоријама конкурса за доделу новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа са територије града Београда 2019. године УО-158/19 (у даљем тексту: Одлука о расподели новчаних средстава), путем конкурса, а сходно Финансијском плану Фондације за 2019. годину, додељује:

- укупaн износ од 18.000.000,00 рсд (словима: осамнаестмилиона динара) бруто, ради набавке неопходне опреме која омогућава даље неговање талента.

У складу са Одлуком о расподели новчаних средстава максимални износ који се може доделити појединачном кандидату за набавку неопходне опреме која омогућава даље неговање талента на Конкурсу износи 300.000,00 динара.

Документација, која се предаје Фондацији може бити оригинал, оверена фотокопија или фотокопија, при чему се приликом конкурисања Фондацији доноси на увид оригинал документ.

Кандидат се рангира на ранг листи Конкурса остваривањем бодова који су дефинисани у оквиру сваког од следећих критеријума:

1. Таленат (уметност, спорт и наука)

2. Социјално-економски статус породице

3. Успех у школовању

4. Припадност осетљивој друштвеној групи

5. Изузетност

Рок за достављање пријава је 02. децембар 2019. године.

Пријаве на конкурс треба доставити на адресу: Фондација за младе таленте града Београда, Трг Николе Пашића бр. 6, 11000 Београд, са назнаком „Пријава за Конкурс за доделу новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа са територије града Београда у 2019. години”, непосредно Фондацији или препоручено поштом.

 

ТЕКСТ КОНКУРСА можете преузети овде

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ можете преузети овде

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ можете преузети овде (потписано Обавештење се прилаже уз пријаву на Конкурс)

 

Потписивањем Обрасца пријаве сагласили сте се да прибавите све податке и документацију који су наведени у Обрасцу, односно Тексту Конкурса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фондација за младе таленте града Београда расписује Конкурс за доделу новчаних средстава талентованим ученицима од петог до осмог разреда основних школа са седиштем на територији града Београда, ради: 

 

-набавке неопходне опреме која омогућава даље неговање талента.

 

Путем Конкурса додељује се укупaн износ од 12.000.000,00 рсд бруто, ради набавке неопходне опреме која омогућава даље неговање талента, док максимални износ који се може доделити појединачном кандидату за набавку неопходне опреме која омогућава даље неговање талента на Конкурсу износи 300.000,00 динара.

 

 

Кандидат се рангира на ранг листи Конкурса остваривањем бодова који су дефинисани у оквиру сваког од следећих критеријума

1. Таленат (уметност, спорт и наука)

2. Социјално-економски статус породице

3. Успех у школовању

4. Припадност осетљивој друштвеној групи

5. Изузетност

 

Услови које кандидати треба да испуњавају:

-да поседују таленат (да је освојио једно од прва три места на републичком/међународном такмичењу у претходне две школске године);

- да су држављани Републике Србије или имају статус избеглицe;

- да имају пребивалиште у граду Београду, минимум 12 (дванаест) месеци до датума расписивања конкурса, односно боравиште – за лица која имају статус избеглице;

- да су редовни ученици од петог до осмог разреда основних школа које имају седиште на територији града Београда;

- да имају просек оцена сваког завршеног разреда током основношколског образовања најмање одличан (4,50);

- да нису понављали ни један разред у досадашњем школовању, осим у случају да кандидати из оправданих разлога нису завршили разред у предвиђеном року (о оправданости разлога одлучује Управни одбор Фондације, на основу достављених доказа о оправданости разлога);

- да нису остварили новчана средства од Фондације на претходном Конкурсу у оквиру категорије за набавку неопходне опреме.

 

Пријаве на конкурс треба доставити на адресу: Фондација за младе таленте града Београда, Трг Николе Пашића бр. 6, 11000 Београд, са назнаком „Пријава за Конкурс за доделу новачаних средстава  талентованим ученицима од петог до осмог разреда основних школа у 2018. години”, непосредно Фондацији или препоручено поштом.

Рок за достављање пријава је 26. новембар 2018. године.

 

ТЕКСТ КОНКУРСА можете преузети овде

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ можете преузети овде

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ можете преузети овде (потписано обавештење се прилаже уз пријаву на конкурс)

 

Потписивањем обрасца пријаве сагласили сте се да прибавите све податке и документацију који су наведени у обрасцу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фондација за младе таленте града Београда и Савет за запошљавање града Београда расписују Конкурс за најбољу бизнис идеју у 2018. години.

 

Новчана помоћ за најбољу бизнис идеју додељује се у укупном износу од милион динара и то за најбоље прве три бизнис идеје:

- за прво место 500.000,00 динара бруто,

- за друго место 300.000,00 бруто динара бруто, и

- за треће место 200.000,00 бруто динара бруто.

 

Пријава на Конкурс подноси се у просторијама Фондације (Београд, Трг Николе Пашића бр. 6) најкасније до 05. фебруара 2018. године до 15:00 часова, у затвореној коверти на којој је написано ,,Пријава на Конкурс за најбољу бизнис идеју у 2018. години''.

 

Учесници на Конкурсу могу бити Тимови, које чини по минимално 2 (два), а по максимално 5 (пет) чланова.

 

Услови које сваки члан тима треба да испуњава су:

-Да има држављанство Републике Србије или да има статус избеглице,

-Да има пребивалиште на територији града Београда, односно боравиште,

- Старосна доб од 18-30 година,

- Да нису добитници финансијске награде на Такмичењу Града Београда под називом ,,Најбоља старт-ап идеја’’ одржаног 2017. године.

 

Текст Конкурса можете преузети овде.

Обавезан образац пријаве можете преузети овде. (који је неопходно попунити у електронској верзији, а доставља се у штампаној верзији).

Обавештење о обради података о личности можете преузети овде (потписано обавештење се прилаже уз пријаву на Конкурс). 

 

 

 

 

 

 

Фондација за младе таленте града Београда расписује Конкурс за доделу новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа са територије града Београда, у следећим категоријама: 

1. набавке неопходне опреме која омогућава даље неговање талента,

2. учествовања на признатим такмичењима у иностранству,

3. учествовања на различитим образовним камповима, радионицама, едукацијама, семинарима, скуповима и сл. у иностранству.

 

Кандидат се рангира на ранг листи Конкурса остваривањем бодова који су дефинисани у оквиру сваког од следећих критеријума: 

1. Таленат (уметност, спорт и наука)

2. Социјално-економски статус породице

3. Успех у школовању

4. Припадност осетљивој друштвеној групи

5. Изузетност

 

Услови које кандидати треба да испуњавају:

- да поседују таленат (да је освојио једно од прва три места на републичком/међународном такмичењу у претходне две школске године);

- да су држављани Републике Србије или имају статус избеглицe;

- да имају пребивалиште у граду Београду, најмање једну годину у односу на годину у којој подносе пријаву, односно боравиште – за лица која имају статус избеглице;

- да су редовни ученици првог, другог, трећег или четвртог разреда средњих школа чији је оснивач Република Србија, а имају седиште на територији града Београда;

- да имају просек оцена сваког завршеног разреда током средњошколског образовања најмање врлодобар (4,00), (за оне који су први разред средње школе узима се у обзир просек оцена осмог разреда основне школе);

- да нису понављали ни један разред у досадашњем школовању, односно да су сваку школску годину завршили у предвиђеном року.

- да нису остварили новчана средства од Фондације на претходном Конкурсу у оквиру категорије у којој конкуришу.

 

Пријаве на конкурс треба доставити на адресу: Фондација за младе таленте града Београда, Трг Николе Пашића бр. 6, 11000 Београд, са назнаком „Пријава за Конкурс за доделу новачаних средстава  талентованим ученицима средњих школа у 2017. години”, непосредно Фондацији или препоручено поштом.

 

Рок за достављање пријава је 20. новембар 2017. године.

 

 

Текст конкурса можете преузети овде.

Обавезан образац пријаве можете преузети овде. 

 

 

 

Потписивањем обрасца пријаве сагласили сте се да прибавите све податке и документацију који су наведени у обрасцу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Расписан је Конкурс за доделу новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа са територије града Београда, у следећим категоријама:

 

1. набавке неопходне опреме која омогућава даље неговање талента,

2. учествовања на признатим такмичењима у иностранству,

3. учествовања на различитим образовним камповима, радионицама, едукацијама, семинарима, скуповима и сл. у иностранству.

  

Услови које кандидати треба да испуњавају:

- да поседују таленат;

- да су држављани Републике Србије или имају статус избеглицe;

- да имају пребивалиште у граду Београду, најмање једну годину у односу на годину у којој подносе пријаву, односно боравиште – за лица која имају статус избеглице;

- да су редовни ученици првог, другог, трећег или четвртог разреда средњих школа чији је оснивач Република Србија, а имају седиште на територији града Београда;

- да имају просек оцена сваког завршеног разреда током средњошколског образовања најмање врлодобар (4,00), (за оне који су први разред средње школе узима се у обзир просек оцена осмог разреда основне школе);

- да нису понављали ни један разред у досадашњем школовању, односно да су сваку школску годину завршили у предвиђеном року.

 

 Рок за пријаве је 21. новембар 2016. године.

 

 

Текст конкурса можете преузети овде.

Обавезан образац пријаве можете преузети овде.

 

 

 

 


            

Copyright: Фондација за младе таленте града Београда, Трг Николе Пашића 6, Београд © 2016.