Image is not available
Image is not available
arrow
arrow

Фондација за младе таленте града Београда упутила је захтев Граду Београду за одобрење додатних новчаних средстава, ради реализације Конкурса за доделу новчаних средстава ученицима средњих школа са територије града Београда у 2022. години ради набавке неопходне опреме која омогућава даље неговање талента. 

Град Београд одобрио је додатна новчана средства Фондацији, чиме је Управни одбор Фондације на седници 05. маја 2022. године донео Одлуку о измени Одлуке о коначној ранг листи, којом је утврђено да се новчана средства расподељују канидатима од редног броја 1 до редног броја 50, чиме се новчана средства опредељују свим кандидатима који су на Конкурсу испунили све услове Конкурса.

 

Обавештење 

Коначна ранг листа Kонкурс 2022 

 

 


            

Copyright: Фондација за младе таленте града Београда, Трг Николе Пашића 6, Београд © 2016.