Image is not available
Image is not available
arrow
arrow

LOGO FMDФондација за младе таленте града Београда расписује Конкурс за доделу новчаних средстава талентованим ученицима од петог до осмог разреда основних школа са седиштем на територији града Београда.

Фондација расписује Конкурс за доделу новчаних средстава ученицима од петог до осмог разреда основних школа са територије града Београда ради:

-набавке неопходне опреме која омогућава даље неговање талента,

Фондацијa путем конкурса додељује укупан износ од 12.000.000,00 динара за набавку неопходне опреме.

На основу Одлуке о расподели новчаних средстава талентованим ученицима од петог до осмог разреда основних школа са територије града Београда за 2018., ове године додела новчаних средстава биће ограничена. Максимални износ који ће моћи да се додели појединачном кандидату за набавку неопходне опреме која омогућава даље неговање талента на Конкурсу износиће 300.000,00 динара.

Сва одобрена средства биће додељена једнократно.

Кандидат ће бити рангиран на ранг листи Конкурса остваривањем бодова који су дефинисани у оквиру сваког од следећих критеријума:

1. Таленат (уметност, спорт и наука)

2. Социјално-економски статус породице

3. Успех у школовању

4. Припадност осетљивој друштвеној групи

5. Изузетност

Рок за достављање пријава је 26. новембар 2018. године.

Образац пријаве за конкурс, текст конкурса као и обавештење о обради података личности, може се преузети у Фондацији за младе таленте града Београда, Трг Николе Пашића бр. 6, (II спрат, канц. 218), на сајту Фондације за младе таленте на адреси: www.fondzamladebeograd.rs , у рубрици „Конкурси“ или на сајту Града Београда- Градске управе града Београда на адреси: www.beograd.rs , у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

Услови које кандидати треба да испуњавају:

 

-да поседују таленат (да је освојио једно од прва три места на републичком/међународном такмичењу у претходне две школске године);

- да су држављани Републике Србије или имају статус избеглицe;

- да имају пребивалиште у граду Београду, минимум 12 (дванаест) месеци до датума расписивања конкурса, односно боравиште – за лица која имају статус избеглице;

- да су редовни ученици од петог до осмог разреда основних школа које имају седиште на територији града Београда;

- да имају просек оцена сваког завршеног разреда током основношколског образовања најмање одличан (4,50);

- да нису понављали ни један разред у досадашњем школовању, осим у случају да кандидати из оправданих разлога нису завршили разред у предвиђеном року (о оправданости разлога одлучује Управни одбор Фондације, на основу достављених доказа о оправданости разлога);

- да нису остварили новчана средства од Фондације на претходном Конкурсу у оквиру категорије за набавку неопходне опреме.


            

Copyright: Фондација за младе таленте града Београда, Трг Николе Пашића 6, Београд © 2016.