Image is not available
Image is not available

 

 

Председник Надзорног одбора:

SnezanaTodorovic.jpg

Снежана Тодоровић
помоћник секретара у Секретаријату за образовање и дечју заштиту

Рођена 1985. године у Београду.
Дипломирала је и одбранила мастер тезу на међународноправном модулу на Правном факултету Универзитета у Београду.
Знање и искуство стицала је у државним и градским институцијама Републике Србије и града Београда.
Члан је Савета за права детета града Београда.
Члан је Савета за запошљавање града Београда.
На функцију помоћника секретара за правно-економске послове и послове инвестиција у Секретаријату за спорт и омладину именована је маја 2014. године.

 

Чланови Надзорног одбора:

 

Проф. др Бранислав Боричић
декан Економског факултета

рођен је 12.маја 1955.год. у Иванграду, где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао, магистрирао и докторирао је на Природно-математичком факултету у Београду. Од 1995.год ради као редован професор математике на Економском факултету у Београду. Усавршавао се и био је гостујући професор на многим иностраним факултетима у Лондону, Солуну, Ираклиону итд. Члан је Друштва математичара Србије, Грчког математичког друштва, Научног друштва економиста, Друштва за чисту и примењену логику. Објавио је преко 400 прилога у иностраним стручним часописима. Члан је редакције часописа "Economic Annals" и Истраживања математичког образовања. Такође, обавља функцију спољног сарадника математичког института Српске академије наука и уметности. Учесник је многих међународних и националних стручних скупова. Аутор и ко-аутор је низа стручних и методичких радова намењених наставницима, студентима и ученицима средњих школа. Обављао је дужност продекана за наставу Економског факултета у Београду и шефа Катедре за статистику и математику. Од 2012.год. обавља дужност декана Економског факултета у Београду. Бави се превођењем са руског и грчког језика.

 

Др Ива Вуксановић
асистент на Економском факултету


рођена 1984.год. у Подгорици. Економски факултет у Београду уписала је 2002.год, студијски програм Стратегијски финансијски менаџмент. На истом факултету одбранила је мастер тезу и докторску дисертацију. Од 2007.године је сарадник у настави у оквиру Пословне економије и менаџмента, а од 2010. године је асистент на Економском факултету у Београду. Основна подручја интересовања и истраживачке делатности односе се на управљање ризиком, управљање вредношћу предузећа и економику транзиције. Објавила је значајан број радова који се тичу претходних тема.  Као истраживач ангажована је на пројекту Министарства образовања, науке и технолошког развоја под називом "Стратегијске и тактичке мере за решавање кризе конкурентности реалног сектора у Србији". Такође, обавља функцију секретара уредништва часописа "Економика предузећа" који издаје Савез економиста Србије. 

 

 
 
 
 


            

Copyright: Фондација за младе таленте града Београда, Трг Николе Пашића 6, Београд © 2016.